ΚΡΑΤΗΣΗ
 1. Άφιξη
  Επιλέξτε ημερομηνία άφιξης στο Ξενοδοχείο.
 2. Αναχώρηση
  Επιλέξτε ημερομηνία Αναχώρησης από το Ξενοδοχείο.
 3. Δωμάτια
  Επιλέξτε αριθμό Δωματίων.
 4. Επισκέπτες
  Επιλέξτε αριθμό επισκεπτών.
 5.  
 1. Ονοματεπώνυμο
  Συμπληρώστε το Ονοματεπώνυμό σας.
 2. E-mail
  Συμπληρώστε σωστά το e-mail σας.
 3. Τηλέφωνο
  Συμπληρώστε το τηλέφωνό σας
 4.  
 1. Τρόπος Πληρωμής
  Επιλέξτε επιθυμητό τρόπο πληρωμής
 2. Ενημέρωση για την κράτηση
 3.